Strateginių sesijų moderavimas / fasilitavimas

Strateginių sesijų moderavimas, renginių fasilitavimas – būdai, kuriais organizacijos vis dažniau naudojasi, norėdamos spręsti svarbius klausimus ir susitelkti vidines darbo grupes.  Įtraukiame kiekvieną komandos narį į sprendimo priėmimą bei sujungiame skirtingas kompetencijas. Pasitelkdami kolektyvinę patirčių analizę, sprendimų paiešką bei sutelkdami dėmesį į rezultatą, kartu siekiame verslo tikslų. Strateginės sesijos skirtos įvairių grandžių vadovams, norintiems pagilinti strateginio planavimo žinias, jų taikymą ir realią naudą. Fasilituojame strategines sesijas. 

Kas yra moderatorius / konsultantas / fasilitatorius? 

Moderatorius renginių fasilitavimo kontekste atlieka svarbų vaidmenį, kuris prisideda prie efektyvaus grupės darbo organizavimo. Moderatorius užtikrina, kad renginiai vyktų sėkmingai, o dalyviai būtų gerai informuoti ir motyvuoti bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų. 

 • Metodinės darbo schemos pasiūlymas 
  Fasilitatorius pasiūlo struktūrą ir metodiką, pagal kurią vyks renginys. Pavyzdžiui, jei tai yra strateginio planavimo renginys, jis nustato, kaip planavimo grupė turi pasiekti norimą darbo rezultatą, taip užtikrindamas, kad darbas vyks sistemiškai.

 • Informacijos teikimas 
  Taip pat jis gali pristatyti pradinę informaciją arba pasiūlyti išsamų nagrinėjamo klausimo teorinį kontekstą. Tai padeda dalyviams suprasti svarbiausius aspektus ir pagrindinius uždavinius.

 • Idėjų ir nuomonės pristatymas 
  Moderatorius aktyviai dalyvauja diskusijose ir gali dalintis savo idėjomis bei nuomone dėl svarstomų klausimų. Tai gali skatinti dalyvius mąstyti kritiškai ir praturtinti diskusiją.

 • Renginio vadovavimas ir darbo grupės dinamikos valdymas 
  Konsultantas vadovauja renginiui, užtikrindamas, kad jis vyktų tvarkingai ir efektyviai. Jis stebi darbo grupės dinamiką, valdo diskusijų eigą ir bando išlaikyti konstruktyvų bendravimą.

 • Rezultatų apibendrinimas 
  Baigus renginį, moderatorius sujungia gautus rezultatus, pateikia išvadas arba planą tolesniam veiksmui. Tai padeda užtikrinti, kad renginio metu aptartos idėjos ir sprendimai būtų aiškiai suformuluoti ir suvokti.

Fasilituojamomis sesijomis padedame:

 • Sukurti verslo strategiją.
 • Vystyti naujus produktus ar paslaugas.
 • Rasti nestandartinius sprendimus.
 • Nustatyti verslo tikslus.
 • Valdyti krizes ir iššūkius.

Fasilituojamų sesijų vertė:

 • Sprendimai sukuriami per trumpiausią laiką.
 • Įtraukiamos visos reikiamos kompetencijos.
 • Sumažinami sprendimų paieškos kaštai.
 • Didinamas produktyvumas, efektyvumas.
 • Sukuriamas pamatuojamas rezultatas.

Kada mūsų paslaugos reikalingos?

 • Ar turite verslo ar paslaugos pozicionavimą?
 • Ar turite savo įmonės strategiją?
 • Ar turite unikalų vertės pasiūlymą klientams?
 • Ar turite kiekybinius ir kokybinius rodiklius?

Produkto / paslaugos kūrimas

Scroll to Top