Rizikos vertinimas ir valdymas

Vystant organizacijos veiklą už kiekvieno veiksmo slepiasi daugybė rizikų. Vienos jų neesminės ir nesukeliančios didesnių pasekmių, kitos, gali baigtis darbuotojų išėjimu, partnerių atsitraukimu ar net veiklos žlugimu. Nepaisant to, kad rizikoms valdyti yra begalė metodų, dauguma jų remiasi nuolatiniu ir nuosekliu rizikų vertinimu bei stebėjimu. Tik tinkamai parinkus potencialių rizikų vertinimo metodus, stebėjimo būdus, darbo su rizikomis veiksmus galima tikėtis kokybiško rezultato.

Scroll to Top