Vilma Butrimaitė Mikšionė

Artėja metinis pokalbis: kaip jam pasiruošti?

Artėja metinis pokalbis? Norint sklandžiai aptarti savo pasiekimus, pristatyti rezultatus, veikloje kylančius iššūkius ar priemones, kurių padedami darbuotojai galėtų tobulinti savo kompetencijas, šiam pokalbiui reikia atsakingai pasiruošti. „Kokią dalį darbo laiko praleidžiate kalbėdamas su savo vadovu akis į akį?“ Tai klausimas, kuris veda prie bendradarbiavimo tarp darbuotojo ir vadovo, sklandaus užduočių aptarimo, būdų ne tik pasiekti rezultatų, tačiau ir tobulinti savo kompetenciją pasirinkimo. Viena dažniausių pokalbio tarp darbuotojo ir vadovo formų – veiklos valdymo pokalbis. Ir visiškai nesvarbu: ar tai metinis, pusmetinis ar kartą per ketvirtį organizuojamas pokalbis – tai galimybė su vadovu aptarti ne tik rezultatus, bet ir kitas jums aktualias temas.

Apie tai pasakoja „Academia Dominorum“ partnerė, projektų vadovė, mentorė Vilma Butrimaitė-Mikšionė.

Vilma, ar reikia (jei taip, kodėl) darbuotojui ruoštis metiniam pokalbiui, ar tai tik vadovo pareiga?

Pasiruošimas metiniam veiklos vertinimo pokalbiui yra abipusė atsakomybė, neišskiriant nei vadovo, nei darbuotojo. Darbuotojas turėtų galėti vadovui pateikti informaciją ne tik apie savo veiklą, pasiekimus ir kylančias problemas, bet ir pasiruošti atsakyti į klausimus apie savo tobulėjimo ir karjeros perspektyvas. Metinis pokalbis darbuotojui – puiki galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus.

Ruošdamasis pokalbiui, darbuotojas turėtų atkreipti dėmesį ne tik į savo, bet ir į įmonės tikslus. Apgalvoti, ko buvo tikimasi, ką pavyko pasiekti, ko nepavyko pasiekti, dėl kokių priežasčių nepavyko? Taip pat svarbu nepamiršti ir pasigirti, ką pavyko įgyvendinti geriausiai, kokių asmeninių rezultatų pasiekė. Ruošiantis pokalbiui, ne mažiau svarbu apgalvoti ir išsikelti ateinančio laikotarpio (pusmečio ar metų) tikslus. Ir, žinoma, nusimatyti tobulėjimo kryptį, ką norėtų tobulinti ir kokių resursų tam gali prireikti. Ruoštis pokalbiui darbuotojui gali padėti įvairūs papildomi įrankiai, pavyzdžiui, pokalbio planas, pasiekimų ir tobulėjimo sąrašas, tikslų nustatymo formos ir kita. Daugelis organizacijų turi tam skirtas formas.

metinis pokalbis darbe

Dažnai minime, kad per pokalbį vadovas turėtų suteikti darbuotojui grįžtamąjį ryšį. O ar darbuotojas turi suteikti tokį ryšį vadovui. Jei taip, kaip tai tinkamai padaryti, ypač, jei grįžtamasis ryšys nebus vien tik pagyros vadovui, bet ir konstruktyvi kritika?

Taip, darbuotojas turi suteikti vadovui grįžtamąjį ryšį. Tai svarbu, kad abi pusės suprastų, kaip dirbti efektyviau, kaip didinti bendradarbiavimą. Grįžtamasis ryšys gali būti teikiamas tiek žodžiu, tiek raštu. Tik čia norėčiau akcentuoti, kad kritika, nesvarbu, kam skirta, vadovui ar darbuotojui, turėtų būti pateikiama pagarbiai ir konstruktyviai. Svarbu pabrėžti, kad kritika skirta ne asmenybei, o darbui, naujiems planams. Pavyzdžiui, darbuotojas gali pasakyti: „Man atrodo, kad galėtume pagerinti bendravimą komandoje. Kaip galėtume tai padaryti?“ arba „Matau galimybių plėsti įmonės veiklą“ ir panašiai.

Na o kaip vadovui tinkamai pasiruošti metiniam pokalbiui su darbuotoju?

Kiekvienam vadovui metinis pokalbis su darbuotoju turėtų būti svarbi darbo dalis. Pokalbio metu vadovas ir darbuotojas paprastai kartu aptaria praėjusių metų rezultatus, keliamus tikslus ir tobulėjimo galimybes. Tinkamas pasiruošimas šiam pokalbiui padeda užtikrinti, kad jis būtų naudingas abiem pusėms. Ruošiantis pokalbiui, vadovui rekomenduojama numatyti pokalbio datą ir laiką, suplanuoti pokalbį, kuriame būtų numatyta darbuotojo tobulėjimo sritys, einamųjų metų tikslai, karjeros galimybės, atlygio peržiūra ir t.t.

Ar turi vadovas ruoštis minėtam pokalbiui?

Būtinai. Prieš pradedant ruoštis pokalbiui, rekomenduojama nusistatyti, kokius bendrus tikslus keliate pokalbiui. Gal norėsite aptarti, pavyzdžiui, praėjusių metų rezultatus, darbuotojo tobulinimosi galimybes, atlygio klausimą ir kitus dalykus. Prieš pokalbį rekomenduoju turėti kuo daugiau informacijos apie darbuotojo veiklą, jo pasiekimus, rezultatus. Galima peržiūrėti darbuotojo pateiktas ataskaitas ir kitas priemones. Taip pat labai svarbu skirti pakankamai laiko pasiruošimui. Tai padės užsitikrinti, kad pokalbis būtų sklandus, išvengti klaidų ir neatsakytų klausimų.

Apie ką dar kalbėti ir kokių temų neliesti? Visą pokalbį skaitykite straipsnyje Artėja metinis pokalbis? Ekspertė pataria, kaip jam pasiruošti – tai svarbu ir darbuotojui, ir darbdaviui.

Scroll to Top