Metinis veiklos valdymo pokalbis vadovams (VVP)

„Kokią dalį savo darbo laiko praleidžiate kalbėdamas su darbuotoju akis į akį?“ Tai klausimas, į kurį atsakius galima įvertinti vidinės komunikacijos, rezultatų kontrolės bei darbuotojų įgūdžių augimo sritis. Vienas iš pamatinių bei pačių efektyviausių vadovo įrankių užtikrinti sklandų ir nuoseklų darbo organizavimą – metinis veiklos valdymo pokalbis. Praturtinus jį ugdomojo vadovavimo principais ir įrankiais kiekvienas pokalbis tampa efektyviausia darbuotojų įtraukimo, įkvėpimo bei motyvavimo priemone.

MOKYMŲ PROGRAMOS REZULTATAS

Metinis pokalbis

Dalyviai sužinos kaip veiklos pokalbis siejasi su darbuotojų rezultatais bei iš ko jis susideda.

Kontrolė

Dalyviai gebės užtikrinti nuoseklų įgūdžių ugdymą ir aiškią veiksmų bei rezultatų kontrolę.

Metodai

Dalyviai išmoks praktinius pokalbio vedimo metodus, kuriuos iš karto galės taikyti praktikoje.

VVP POKALBIO SUDĖTIS
  • Veiklos valdymo pokalbis – šiuolaikinis veiklos vadybos instrumentas.
  • Efektyvaus metinio pokalbio kriterijai.
  • Pokalbio sudėtinės dalys.
  • Pasiruošimas pokalbiui iš vadovo ir darbuotojo pusės.
  • Rezultatų įvertinimas.
VVP PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS
  • Grįžtamojo ryšio suteikimo principai.
  • Pokalbio vedimas ir valdymas.
  • Kompetencijų ugdymo plano sudarymas.
  • Atsakomybių ir įgalinimo plano sudarymas.
  • Darbuotojo grįžtamasis ryšys vadovui.
Scroll to Top