Metinis veiklos valdymo pokalbis vadovams

„Kokią dalį savo darbo laiko praleidžiate kalbėdamas su darbuotoju akis į akį?“. Tai klausimas, į kurį atsakius galima įvertinti vidinės komunikacijos, rezultatų kontrolės bei darbuotojų įgūdžių augimo sritis. Vienas iš pamatinių bei pačių efektyviausių vadovo įrankių užtikrinti sklandų ir nuoseklų darbo organizavimą – veiklos valdymo pokalbis. Praturtinus jį ugdomojo vadovavimo principais ir įrankiais kiekvienas pokalbis tampa efektyviausia darbuotojų įtraukimo, įkvėpimo bei motyvavimo priemone.

Aukščiausi rezultatai

Dalyviai supras kaip veiklos valdymo pokalbis padeda užtikrinti aukščiausius rezultatus.

Įgalinimas

Vadovai gebės organizacijos tikslus paversti asmeniniais ir įgalinti veikti.

Kontrolė

Dalyviai gebės užtikrinti nuoseklų įgūdžių ugdymą ir aiškią veiksmų bei rezultatų kontrolę.

SESIJOJE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:
 • Darbuotojų įsitraukimo į organizacijos vystymą sąlygos.
 • Veiklos vertinimo sistemos tikslai, nauda, rizikos.
 • Veiklos valdymo pokalbis – šiuolaikinis veiklos vadybos instrumentas.
 • Vadovo vaidmuo veiklos valdymo pokalbyje.
 • Efektyvaus metinio pokalbio kriterijai.
 • Pokalbio sudėtinės dalys.
 • Pasiruošimas pokalbiui iš vadovo ir darbuotojo pusės.
 • Rezultatų įvertinimas.
 • Metodai padedantys nuvesti darbuotoją nuo problemos iki galimybės.
 • Veiklos vertinimo pokalbio kontrolės modelis.
 • Grįžtamojo ryšio suteikimo principai.
 • Kompetencijų ugdymo plano sudarymas.
 • Atsakomybių ir įgalinimo plano sudarymas.
 • Darbuotojo grįžtamasis ryšys vadovui.
Scroll to Top