Metinis pokalbis darbuotojams

„Kokią dalį savo darbo laiko praleidžiate kalbėdamas su savo vadovu akis į akį?“. Tai klausimas, kuris veda prie bendradarbiavimo tarp darbuotojo ir vadovo, sklandaus užduočių aptarimo, būdų ne tik pasiekti rezultatus, tačiau ir tobulinti savo kompetenciją pasirinkimo. Viena dažniausių pokalbio tarp darbuotojo ir vadovo formų – veiklos valdymo pokalbis. Norint sklandžiai aptarti savo pasiekimus, pristatyti rezultatus, veikloje kylančius iššūkius ar priemones, kurių pagalba darbuotojas galėtų tobulinti savo kompetencijas šiam pokalbiui reikia pasiruoši. Sesijoje nagrinėsime pasiruošimą veiklos valdymo pokalbiui iš darbuotojo pusės.

Veiklos įvertinimas

Dalyviai gebės įvertinti savo rezultatus, nustatytus rodiklius ir juos įtakojančius veiksmu

Rezultatų pristatymas

Dalyviai supras kaip vadovui pristatyti savo veiklos pasiekimus VVP metu.

Galimybių nustatymas

Dalyviai gebės atsakyti į esminius klausimus apie ateinančio laikotarpio tikslus bei planus.

PROGRAMOJE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:
 • Įsitraukimas į darbo procesus ir asmeninis tobulėjimas.
 • Veiklos vertinimo sistemos tikslai, nauda, rizikos.
 • Veiklos valdymo pokalbis – būdas tapti savo srities profesionalu.
 • Ko tikėtis iš savo vadovo veiklos valdymo pokalbyje.
 • Pokalbio sudėtinės dalys.
 • Pasiruošimas veiklos valdymo pokalbiui.
 • Savo rezultatų bei pasiekimų įvertinimas.
 • Savo veiksmų, įtakojančių rezultatus įvertinimas.
 • Klausimai, kuriuos derėtų apgalvoti ir atsakyti dar prieš pokalbį.
 • Sklandus ir argumentuotas savo rezultatų pristatymas.
 • Kaip pasirinkti kompetencijas kurias noriu tobulinti?
 • Kompetencijų tobulinimo būdų aptarimas su savo vadovu.
 • Pokalbis darbo užmokesčio klausimais. Ką derėtų žinoti?
 • Grįžtamojo ryšio suteikimas vadovui.
Scroll to Top