grįžtamasis ryšys

Kodėl vadovavimo gebėjimai ir vidinė komunikacija turi tapti organizacijos prioritetu?

Dalinuosi su jumis mintimis apie vadovavimo gebėjimus ir vidinės komunikacijos ryšį organizacijoje. Parašyti paskatino asmeninės patirtys, matant, kaip tapome individualistais dirbdami komandose. Nesuprantame, kad įsipareigojus atsakyti, ir neatsakius, pažadėjus informuoti, ir to nepadarius, kolegos/klientai/partneriai vėl gaišins jūsų ir savo laiką, jų darbų grandinė nusitęs ir t.t. Tai tema, kurią verta aptarti ir paprastai tariant, norint geriau suprasti, kaip pagerinti organizacijos veiklą ir pasiekti geresnių rezultatų, kviečiu paskaityti.
Puikiai žinome, kad vadovavimo gebėjimai yra esminiai veiksniai, lemiantys organizacijos sėkmę pasiekti savo tikslų. Tai apima daug sričių, tačiau čia noriu atkreipti Jūsų dėmesį į vieną iš daugelio elementų – komunikaciją. Vadovavimas ir komunikacija yra tarpusavyje glaudžiai susiję, ir vienas be kito vargu bau ar gali egzistuoti.

vidinė komunikacija

Kodėl tokie svarbūs vadovavimo gebėjimai?

Glaustai pasidalinsiu. Vadovavimo gebėjimai atsispindi, kaip vadovas aiškiai, efektyviai ir nuosekliai komunikuoja. Lyg ir suprantama, kad vadovui būtina ne tik gerai žinoti, kaip formuluoti ir perteikti savo mintis, bet taip pat ir gebėti klausyti bei suprasti kitų žmonių požiūrį ir nuomonę. Nepriklausomai, kurios grandies vadovas esate, turite būti pasiruošęs atvirai bendrauti su savo komanda, būti paslaugus ir gebėti išklausyti, kas svarbu kitiems darbuotojams. Tik tinkamai komunikuojant, galime aptarti problemas, spręsti konfliktus, pasiūlyti ir gauti tobulinimus, naujas idėjas ir t.t.

Grįžtamasis ryšys įmonėje

Taip pat trumpai noriu pasidalinti apie vieną iš komunikacijos elementų – grįžtamąjį ryšį. Lyg ir aišku, kad grįžtamasis ryšys turi skatinti atvirumą, supratingumą ir pasitikėjimą tarp visų organizacijos narių. Tik tokia komunikacija leis organizacijai prisitaikyti prie pokyčių, tobulinti savo veiklą ir augti. Supraskite, kad komunikacija organizacijoje yra tarsi dviejų krypčių gatvė. Tai reiškia, kad ne tik vadovas turi būti gerai komunikuojantis, bet taip pat komunikaciją išmanyti ir kiekvienas organizacijos narys. Taip, tai reikalauja pastangų ir atsakomybės iš visų, bet sėkminga komunikacija organizacijoje prisideda prie geresnių informacijos mainų, efektyvesnių problemų sprendimo, bendravimo bei bendradarbiavimo. Ir tai taip pat skatina aukštesnį darbuotojų pasitenkinimą, kas šiandien yra itin svarbu.
Kai vadovavimo gebėjimams ir grįžtamajam ryšiui skiriamas dėmesys, organizacija tampa daug stipresnė ir atsparesnė išoriniams veiksniams. Tinkamai vadovaujant, panaudojant efektyvią komunikaciją, organizacijos darbuotojai linkę į didesnį darbo pasitenkinimą, didesnį darbuotojų lojalumą ir geresnius rezultatus.

Grįžtamasis ryšys yra vienas iš būdų aptarti problemas, sprendžiant konfliktus ir pasiūlyti bei išgirsti galimus patobulinimus. Tai ne tik suteikia galimybę darbuotojams jaustis išklausytiems ir suprastiems, bet ir leidžia bet kurios grandies vadovams sulaukti naudingų pastabų, minčių ar idėjų. Dvipusė komunikacija turi didžiulį potencialą organizacijos tobulinimui ir inovacijoms, nes ją skatina įvairūs darbuotojų požiūriai ir perspektyvos.
vadovavimo gebėjimai vadovavimas bendradarbiavimas

Vidinė komunikacija organizacijos veikloje

Taigi, gebėjimas tinkamai komunikuoti plačiąja prasme, turi didelės įtakos organizacijos veiklai. Tinkamai valdoma vidinė komunikacija leidžia organizacijai greičiau reaguoti į pokyčius, geriau suprasti savo klientus ir darbuotojus. Todėl skatinu visus vadovus ir darbuotojus investuoti į šias kompetencijas ir nuolat tobulinti savo gebėjimus, siekiant sukurti tokią darbo aplinką, kurioje norėtųsi ne tik dirbti, bet ir didžiuojantis pasigirti visiems, bei drąsiai rekomenduoti Jūsų organizaciją. Ir visai pabaigai – tik stiprūs vadovai, sugebantys aiškiai perduoti žinias, idėjas ir tikslus, gali sudaryti sąlygas darbuotojams veiksmingai įgyvendinti uždavinius ir įgyvendinti organizacijos strategiją.

Ačiū, kad skyrėte laiko perskaityti apie tai, ir tikiuosi, suteikė jums keletą minčių ir įžvalgų apie vadovavimą ir komunikacijos svarbą organizacijoje.

Sėkmės jums visiems organizacijoje!

Vilma Butrimaitė-Mikšionė

Scroll to Top