Vadovavimo ir lyderystės principai

Labai dažnai manome, kad sėkmingas vadovas yra tas, kuris intuityviai pasirenka tinkamus veiksmus komandinio darbo ir rezultato siekimui. Tačiau tiesa ta, kad sėkmingas vadovavimas turi daugybę esminių funkcijų, padedančių sudaryti sąlygas komandai atlikti savo darbą, komunikuoti su komandos nariais tinkamais būdais ir suburti bei ugdyti komandą siekiant sėkmės. Po sesijos vadovai suvoks kas yra vadovavimas ir gebės išskirti svarbiausius veiksnius, kurie nulemia optimalų vadovavimo ir lyderystės stilių. Supras ką daryti jei iš kolegos tapai vadovu, kaip įtvirtinti savo autoritetą, nubrėžti ribas ir jas išlaikyti, pelnyti darbuotojų ir kolegų pagarbą. Gebės pasirinkti tinkamą vadovavimo ir komunikacijos stilių, kas užtikrins ne tik sėkmingą vadovavimą, tačiau ir sklandų komandinį darbą.

Vadovavimo principai

Dalyviai suvoks ir gebės ugdyti savo vadovavimo ir lyderystės gebėjimus

Komandinio darbo principai

Dalyviai suvoks ir gebės ugdyti savo komandinio darbo gebėjimus.

Pagarba ir pasitikėjimas

Dalyviai gebės formuoti pagarba ir pasitikėjimu grįstą darbo kultūrą.

PROGRAMOJE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:
 • Vadovavimo teorija ir praktika
 • Esminiai vadovo uždaviniai
 • Kaip ugdyti vadovavimo ir lyderystės gebėjimus
 • Esminiai komandinio darbo uždaviniai
 • Kaip ugdyti darbo su komanda gebėjimus
 • Vadovavimo psichologija
 • Vadovo komunikacijos stiliai
 • Darbo organizavimo principai ir jų taikymas vadovavime
 • Vadovavimo stiliai
 • Ribos, jų nustatymas ir išlaikymas.
 • Pagarba ir pasitikėjimu grįstas vadovavimas.
Scroll to Top