academia dominorum mokymai vadovams

Kokią naudą Jūsų verslui gali atnešti moderatorius?

Panašiai kaip reklamoje „SUBALANSUOTA NE TIK DARBUOTOJAMS, BET IR VADOVAMS. AKTUALU VISIEMS“

– Kodėl pas mus taip viskas byra? Kas nutiko? Algos didesnės nori?

– Mums reikia papildomų rankų, su krūviu nespėjam, o ne algos… Priimkite dar vieną kolegą…

– Toksiška aplinka susikuria, kai darbuotojai gauna darbo pozicijas, kurioms jie nėra kvalifikuoti… Kaip rekomenduotumėte pagerinti tokią situaciją?

Dvi situacijos – skirtingos, bet tuo pačiu ir panašios. Patarimas abiems atvejams, kuris itin veikiantis ir duodantis rezultatų – susėskite prie vieno stalo, geriau apvalaus, ir visi pasikalbėkite, skatinkite vieni kitus dalintis savo mintimis, lūkesčiais, rūpesčiais ar pageidavimais dėl krūvio mažinimo/didinimo, kvalifikacijos kėlimo, papildomų darbo įrankių ir t.t. (sąrašas nebaigtinis), asmeniškumus palikdami už durų.

Tik taip sužinosite, kodėl byra komanda, kodėl stringa darbo procesai ar projektai.

Tik taip pažinsite geriau vieni kitus, žinosite kuo gyvena kolegos.

Tik taip kuriama aplinka, kurioje darbuotojai gali jaustis gerai, gali kartu dirbti, mokytis vieni iš kitų, bei stiprinti ryšį ir siekti rezultatų.

moderatorius fasilitatorius verslo konsultantas

Turiu ir daugiau pavyzdžių, kai organizacijoje susikalbėti būna sunku ne tik darbuotojams, bet ir vadovams. Vieni kitų negirdi, nesiklauso, ego iškelia, naudojasi statusu, tokiu kaip, pareigos arba nekompetencija. Šiam atvejui taip pat yra sprendimas – ieškokite moderatoriaus iš šalies, kuris gali padėti prieiti bendrų susitarimų.

Moderatorius bus tas žmogus, kuris ateis be išankstinių nusistatymų, asmeniškumų, jam visiškai nebus svarbu, ar jūs savininkas, darbuotojas, ar akcininkas. Jam bus svarbu, kad vyktų efektyvus bendradarbiavimas – skatins bendrauti, konstruktyviai išsakyti kritiką, ją priimti, planuoti, nusistatyti tikslus, nusistatyti atsakomybės sritis ir ribas, skatins laikytis terminų.

! Moderatorius užtikrins, kad visi priimti sprendimai būtų užrašyti ir dokumentuoti. Tokiu būdu išliks visa svarbi informacija, kuri padės „nepamesti“ darbo krypties.

Susėskime prie stalo ir pasikalbėkime apie jums rūpimus klausimus ir raskime sprendimus Jūsų atvejams!

Scroll to Top