strateginė sesija

Strateginė sesija ir jos nauda organizacijai | 1 dalis

Strateginė sesija tai moderuojamas susirinkimas, kurio metu atitrūkstama nuo kasdienės veiklos ir dėmesys sutelkiamas tik į strategiją. Tokio susitikimo metu galima peržiūrėti esamą strategiją, ją koreguoti, kurti naują ir pan. Šalia to, svarbu prisiliesti ir prie strategijos apibrėžimo, su kuriuo dažniausiai ir siejame strategines sesijas. Tad strategiją galime apibrėžti kaip apgalvotų tikslų nustatymą įmonėje, ir veiksmų bei resursų, jiems įgyvendinti paskirstymą.

Andrius Janiukštis (2)

Strateginės sesijos sąvoka

Strateginė sesija gali būti naudinga skirtingose su organizacija susijusiose srityse, dažniausiai ištarę terminą strateginė sesija mes jį asocijuojame su organizacijos strategijos nustatymu, kuomet organizacijos vadovai, akcininkai susirenka strateguoti, siekdami atsakyti kokia ateinančio laikotarpio organizacijos vizija (tikslai, strateginės kryptys, veiksmų planai, rodikliai, misija, vizija, vertybės). Ir visa tai yra teisinga, tai ir yra viena iš tų situacijų, kada strategija vertinga. Tačiau savo praktikoje, aš visgi matau dvi strateginės sesijos naudos perspektyvas – viena jų yra organizacijos ir strategijos santykis, o kita tikslų ir strategijos santykis. Pirmu atveju, mes galime kalbėti ne tik apie organizacijos strategijos nustatymą, o tai gali būti ir departamento, padalinio ar nedidelės komandos veiklos strategija, nepaisant to, kas galioja organizacijoje. Ir praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet strateginės sesijos organizuojamos nustatant šių padalinių tikslus, strategijas ar organizacijos strategijos įgyvendinimą.

Kitą vertus, jei mes sugrįžtume prie strateginės sesijos apibrėžimo, kuris sako, kad tai apgalvotų tikslų nustatymas įmonėje ir veiksmų bei resursų jiems pasiekti paskirstymas, tuomet matome, kad vienas esminių elementų yra tikslai. Ir tai išplečia strateginės sesijos pritaikymą kitose situacijose. Strategine sesija galima spręsti esamą veiklos problematiką, kuomet siekiam užtikrinti prevencijos būdus ar kelius esamų problemų sprendimui, kovos su konkurentais strategijos pasirinkimui, naujų paslaugų ar produktų vystymui, efektyvaus įmonės resursų panaudojimo strategijai ir panašiai. Kitaip tariant, strateginė sesija gali būti naudinga visur, kur su žmonių grupe, organizacijoje siekiame kažkokio konkretaus tikslo ar sprendžiame kokias nors problemas, atsispirdami nuo esamos situacijos.

Kada laikas organizuoti strateginę sesiją?

Tačiau kaip žinoti, kada gi laikas organizuoti strateginę sesiją? Na paprastas atsakymas būtų tuomet, kai reikia, priimti strateginius sprendimus ir sprendimų priėmime dalyvauja daugiau nei vienas ar keletas organizacijoje dirbančių žmonių. Pažvelkime į tai iš organizacijos strategijos pusės.

  • Dažnai organizacijos labai nuosekliai dirba strategijos klausimu, tai yra visada. Tada, kai viskas yra gerai ir ieškoma naujų galimybių ir tai nuolatinė kasmetinė organizacijos praktika. Tokiu atveju, nėra didelio spaudimo ir organizacija gali visiškai nespaudžiama planuoti tikslus, skirstyti resursus ir dėlioti veiksmų planus.
  • Kitą vertus, strateguoti prisireikia, kai organizacijoje matome pirmuosius reiškinius, kuriais norime pasinaudoti, arba kurie mums nepatinka. Kuomet matome, kad problemos nuolat atsikartoja, gal kažkuriose veiklose patiriame neefektyvumą, nuolatines žmogiškas klaidas, problemas su procesais, produktyvumo ir efektyvumo kritimą.
  • Na, o kartais nutinka taip, kad organizacija dirba gaisrų gesinimo principu ir neturi prevencijos būdų tai sustabdyti. Tai pats nepalankiausias scenarijus, kuomet darbas vykdomas tarsi užburtame rate, dažniausiai gesinami gaisrai, dirbama su problemomis, kurios nuolatos kartojasi ir niekaip nepavyksta to sustabdyti. Na tuomet strateginė sesija tai būdas sustoti, įvertinti esamą situaciją ir nustatyti planą kaip bus sprendžiamas ne gaisrų gesinimas, o tai kad jų apskritai nebūtų.
Strateginių sesijų vertės

Taigi kokią vertę strateginės sesijos gali atnešti visiems šiems aptartiems atvejams? Na svarbu paminėti tai, kad strategijos apskritai gali ir nereikėti. Kiek nepopuliaru taip sakyti iš savo praktikos pastebiu, kad, įmonės veikia ir joms puikiai sekasi ir be veiklos strategijos. Žinoma ne visuomet, tuomet jei organizacija yra nedidelė ir jai vadovauja vadovas ar savininkas, kuris yra įžvalgus verslininkas. Tai tokiu atveju ir strateginių sesijų gali nereikėti ir organizacijos vystymui ar iššūkių sprendimui gali pakakti vadovo įžvalgumo bei gebėjimo „uždegti“ organizacijos darbuotojus savo idėjomis.

strateginės sesijos

  • Kur juda organizacija?

Kitą vertus, poreikį strateginei sesijai siečiau su apibrėžtumu, kiek mums, kaip kolektyvui, kaip verslui, kaip organizacijai ar komandai aišku, kur organizacija juda. Būna taip, kad vadovai sako jog „mūsų darbuotojai nori žinoti kur organizacija juda, mūsų darbuotojai nesupranta vizijos“.

  • Instrumentas aiškumui

Kartais organizacijos tyrimuose matome, kad darbuotojai nemato savo darbo prasmės, organizacijos veiklos kontekste. Šiuo atveju, dažnai yra neaiški kryptis, neaiškūs prioritetai ir organizacijos tikslai. Strateginė sesija yra instrumentas, kuris padeda sukurti aiškumą.

  • Darbuotojų įsitraukimas

Taip pat, strateginės sesijos padeda paskatinti darbuotojų sutelktumą, įsipareigojimą, atsakomybę. Labai dažnai girdžiu klausimą iš vadovų – „kaip įtraukti darbuotojus, kaip užnorinti juos, kaip padaryti, kad jie būtų motyvuoti dirbti ir matytų tame asmeninę atsakomybę ir prasmę?“ Vienas paprasčiausių atsakymų į šį klausimą – „įtraukite darbuotojus, vadovus, specialistus į sprendimo priėmimo procesą“. Tai yra pats paprasčiausias būdas skatinti darbuotojus, jų įsitraukimą, atsakomybės jausmą, įsipareigojimą. Ir strateginė sesija tam yra puikiausias instrumentas. Nes joje dalyviai tampa strategijos bendrakūrėjais ir kartais netgi būna taip, kad tik po sesijos vadovai supranta, kad reikės padirbėti, ne tik sesijose, tačiau ir įgyvendinant jų pačių išdiskutuotą strategiją.

žaidimas šachmatais

  • Sprendimų kokybė

Galiausiai verta paminėti ir priimamų sprendimų kokybę. Prisipažinsiu, netikiu vieno žmogaus sukurta strategija, kaip pačiu geriausiu pasirinkimu, žinoma, atsižvelgiant į tai, kad kartais to pakanka. Tačiau man rodos, kad organizacija yra kompleksinis reiškinys, kuriame kiekvienoje svarbioje verslui pozicijoje reikalinga tos pozicijos kompetencija. Tiek gamyboje, procesuose, finansuose, rinkodaroje ar marketingo, technologijų srityje ir kitose. Na vienam žmogui būtų sunku ne tik išmanyti visas verslui svarbias sritis, tačiau ir giliai suvokti šių sričių procesus, kad sukurti didžiausią vertę atnešančius sprendimus. Tad strateginė sesija, kaip skirtingų kompetencijų junginys, padeda sukurti sprendimus, kuomet jie apgalvojami iš įvairių, tam verslui svarbių perspektyvų.

Andrius

Ieškote strateginės sesijos moderatoriaus? Pasikalbėkime!

 

Scroll to Top