Delegavimo įgūdžių lavinimas

Delegavimo įgūdžių lavinimas

Neretai savo darbo aplinką siejame su beribiu užduočių srautu, taip pat, dažnas jaučiame, kad nors ir kiek pastangų bei laiko įdėsime į užduočių atlikimą, jos visuomet pildysis naujomis. Dėl šios priežasties komandoje būtina kalbėti apie užduočių delegavimą, kuris palengvina kiekvieno komandos nario darbotvarkę bei leidžia pasiskirstyti užduotis tiems komandos nariams, kurie su mažiausiomis pastangomis pasieks aukščiausią rezultatą. Šioje sesijoje nagrinėsime, kaip deleguoti užduotis vieni kitiems ir kokiais konkrečiai metodais vadovautis siekiant sklandaus delegavimo ir užduočių atlikimo.

Aiškumas

Dalyviai aiškiai suvoks kritiškai svarbius delegavimo principus ir metodus.

Praktika

Atlikdami užduotis dalyviai lavins praktinius užduočių delegavimo gebėjimus.

Pritaikymas

Jau po sesijos dalyviai gebės panaudoti užduočių delegavimo būdus.

PROGRAMOJE APTARINĖJAMOS TEMOS:
DELEGAVIMO GEBĖJIMŲ VERTINIMAS

Delegavimo gebėjimų vertinimas ir praktinės įžvalgos.
Delegavimo barjerai.
Kaip sklandžiai deleguoti užduotis?

UŽDUOČIŲ DELEGAVIMO BŪDAI

Sklandaus delegavimo būdai, atsižvelgiant į komandos narius.
Deleguojamų darbų vertinimas ir pasirinkimas.
Delegavimo būdai atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą.
Tinkamų žmonių pasirinkimas deleguojant užduotis.

 

Scroll to Top