Komandinis darbas

Komandinis darbas organizacijose yra pagrindinė vidinės kultūros ašis, skatinanti bendravimą ir bendradarbiavimą. Į komandinį darbą orientuotose organizacijose kiekvienas komandos narys žino ir tiki, kad mąstymas, tikslų ir užduočių planavimas ir atlikimas geriausiai atliekami tuomet, kai komandos nariai bendradarbiauja. Tokiose organizacijose žmonės jaučiasi labiau motyvuoti, turintys nuolatinį palaikymą ir galintys prisidėti prie organizacijos sėkmės.

KOMANDIŠKUMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PRATYBOS – tai sesija, kurioje bus lavinami komandiškumo įgūdžiai: tarpusavio komunikacija, grįžtamasis ryšys, bendrų tikslų kėlimas, užduočių pasiskirstymas ir delegavimas, komandinis darbas bei kompleksinių problemų sprendimas. Kiekvienas komandos narys ne tik iš naujo atras šiuos įgūdžius, tačiau ir turės progą juos panaudoti kartu su visa komanda išbandymų metu.

DIENOS PABAIGOJE DALYVIŲ LAUKIA VERTINGAS SIURPRIZAS, kurio jie privalės nusipelnyti tik darniai ir kūrybiškai dirbdami kartu.

Aiškumas

Dalyviai aiškiai suvoks kritiškai svarbius komandinį darbą įtakojančius elementus.

Praktika

Atlikdami užduotis dalviai lavins praktinius komandiškumo gebėjimus.

Komandiškumas

Po sesijos komanda, gebės panaudoti įgytus įgūdžius dirbant kasdieną.

PROGRAMOJE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS
 • Darniai dirbančios komandos bruožai ir brandos etapai.
 • Komunikacijos ir grįžtamojo svarba komandiniame darbe.
 • Praktinė simuliacija „Dalininkas“. Mokymų dalyviai grupėmis atlieka kūrybines ir taktines užduotis, skirtas lavinti komunikacijos ir grįžtamojo ryšio gebėjimams.
 • Simuliacijos tikslas – pastebėti komunikacijos ir grįžtamojo ryšio klaidas ir jas spręsti čia pat, pasirenkant tinkamą komunikavimo formą ir turinį.
 • Užduočių delegavimo svarba komandoje.
 • Praktinė simuliacija „Mikelandželas“. Dalyviai grupėmis atlieka skirtingo sudėtingumo užduočių delegavimo užduotis, atsižvelgiant į vieni kitų patirtį.
 • Simuliacijos tikslas – gebėti greitai įvertinti kolegos kompetenciją ir pasirinkti tinkamą užduoties delegavimo būdą.
 • Orientacija į tikslą, procesą, kompleksinių problemų sprendimą.
 • Bendrų tikslų kėlimo ir užduočių pasiskirstymo svarba komandoje.
 • Pasirengimas simuliacijai „Statybos“.
 • Praktinė simuliacija „Statybos“. Dalyviai suplanuotomis grupėmis atlieka statybų darbus pagal paruoštą planą, iškeltus tikslus ir paskirstytus veiksmus. Vykdomi planuoti susirinkimai, apsikeisti grįžtamuoju ryšiu ir išspręsti kylančias problemas.
 • Simuliacijos tikslas – panaudoti teorines tikslų kėlimo, proceso numatymo, užduočių paskirstymo ir problemų sprendimo žinias praktikoje.
 • Komandinis darbas kaip socialinis reiškinys.
 • Praktinė simuliacija „Sala“. Dalyviai atlieka užduotis grupėje, susiduria su neplanuotomis aplinkybėmis ir sudėtingų sprendimų priėmimu. Sprendžia galimas konfliktines situacijas ir kompleksines problemas.
 • Simuliacijos tikslas – lavinti komandinio darbo, socialinio jautrumo ir socialinės įtakos, kompleksinių problemų sprendimo gebėjimus.
 • Dienos aptarimas, užduočių įvertinimas.
Scroll to Top