konfliktai darbe

Konfliktų valdymo strategijos efektyviam bendradarbiavimui organizacijoje

Pokalbis vyko su Personalo skyriaus (HR skyriaus), tik vos pusmetį dirbančiu organizacijoje, darbuotoju, kuris matė organizacijos problemą (konfliktų valdymo tema), bet sunkiai sekėsi ją pateikti sprendimus priimantiems vadovams. Man taip pat pasitaiko situacijų, kai susidūrusi su problema, nežinau nuo ko pradėti ir kaip ją spręsti. Pažįstama ir jums? Jeigu taip, konfliktų valdymo strategijos Jums gali padėti. Tad nuo ko reiktų pradėti? Pasidalinsiu, šiuo atveju, apie konfliktų valdymo temą, nes minėta tema buvo aptarinėjama, bet tiktų ir kitais atvejais.

Vadovas toks pat žmogus, kuris vertina – reikia/nereikia, ir pateikiant bet kokį pasiūlymą, jam reikia tinkamai pasiruošti. Norint vadovui pateikti idėją apie konfliktų valdymo mokymus, reiktų parengti aiškų ir pagrįstą pasiūlymą su galima nauda organizacijai, kad mokymai būtų patvirtinti.

konfliktu valdymo strategijos

Konfliktų valdymo strategijos

Identifikuokite konkrečią problemą ar situaciją

Prieš kreipdamiesi į vadovą, suformuluokite, kas yra problema ar iššūkis, su kuriais organizacija susiduria dėl konfliktų ar prieštaravimų. Pavyzdžiui, tai gali būti padidėjęs darbuotojų konfliktų skaičius, prarastas laikas dėl nesutarimų arba sumažėjęs bendradarbiavimas tarp skirtingų skyrių.

Parodykite, kaip tai veikia organizacijos veiklai

Paaiškinkite vadovui, kad nesutarimai ar prieštaravimai turi neigiamą įtaką organizacijos veiklai ir rezultatams. Galite paminėti padidėjusį darbo stresą (jeigu susiduriama), sumažėjusį produktyvumą ar iššvaistytus išteklius (g.b. laiko ištekliai).

Apibūdinkite konfliktų valdymo mokymų privalumus

Pateikite konkrečius argumentus, kaip konfliktų valdymo mokymai gali padėti organizacijai. Galite paminėti, kad šie mokymai pagerins komunikaciją ir bendradarbiavimą, padės išvengti konfliktų ir sukurs sveiką darbo aplinką, kurioje darbuotojai jausis motyvuoti ir efektyviau dirbs.

Surinkite duomenis ir pavyzdžius

Jei turite duomenis ar pavyzdžius iš kitų organizacijų ar tyrimų, kurie iliustruoja konfliktų valdymo mokymų naudą, juos pateikite. Tai gali būti statistika apie sumažėjusius konfliktus arba sėkmingus rezultatus po tokių mokymų.

Pasiruoškite pasiūlymą

Pasiruoškite konkrečią pasiūlymo formą, kurioje nurodysite mokymų pobūdį, trukmę, vietą ir išlaidas, jei jos yra taikomos. Taip pat galite pasiūlyti alternatyvas, pavyzdžiui, internetinius mokymus arba konkrečius mokymo modulius, kurie yra susiję su organizacijos poreikiais.

Pasikalbėkite su vadovu

Susitarkite su vadovu dėl susitikimo, kuriame galėsite pateikti savo pasiūlymą ir aptarti konfliktų valdymo mokymų svarbą organizacijai. Svarbiausia yra parengti tvirtą pasiūlymą, kuriame būtų pabrėžiamas naudingumas organizacijai ir geresni rezultatai, kurių galima pasiekti po konfliktų valdymo mokymų.

konfliktu valdymas

Rekomendacijos, kaip išvengti konfliktų darbe

O kad nereikėtų ruošti mokymų plano, žemiau pasidalinsiu keletu rekomendacijų, kaip to išvengti.

Juk bet kuri organizacija siekia kurti aplinką, kurioje būtų malonu dirbti. Tad keletas patarimų, norint išvengti nesutarimų, konfliktų, prieštaravimų arba ginčų organizacijos viduje, ir į ką reiktų kreipti dėmesį, bei kokių imtis veiksmų. Štai keletas jų:

Vadovų pavyzdys

Vadovai turi būti pavyzdys efektyviam konfliktų valdymui. Jie turi parodyti atvirumą, supratimą, gebėjimą klausytis ir spręsti konfliktus konstruktyviai. Vadovų pavyzdys gali paveikti organizacijos kultūrą ir skatinti darbuotojus vadovautis panašiais principais.

Skatinkite dialogą ir bendradarbiavimą

Skatinkite darbuotojus bendradarbiauti, dalintis informacija ir idėjomis, spręsti problemas kartu. Kūrybiškos ir konstruktyvios diskusijos gali padėti rasti geriausius sprendimus ir išvengti potencialių konfliktų.

Komunikuokite

Skaidrus ir nuolatinis bendravimas yra esminis veiksnys konfliktų prevencijai. Skatinkite atvirumą, klausykite kitų nuomones ir išreikškite savo idėjas. Užtikrinkite, kad informacija būtų perteikiama aiškiai ir išsamiai, vengiant klaidingų supratimų ar nesusipratimų.

Užtikrinkite teisingumą ir lygybę

Skatinkite teisingą elgesį, lygybę ir skaidrumą organizacijoje. Užtikrinkite, kad visi darbuotojai būtų vertinami ir apdovanojami pagal savo darbo rezultatus ir įnašą. Tai padės išvengti prieštaravimų ir nepasitenkinimo.

Dalyvaukite komandų formavime

Formuokite komandas, kuriose skirtingų sričių ar funkcijų darbuotojai dirbtų kartu. Toks įvairių žinių ir perspektyvų derinimas gali sumažinti galimus prieštaravimus ir nesutarimus, nes skirtingos nuomonės gali būti aptariamos ir integruojamos darbo procese.

Konfliktų valdymo mokymai

Sudarykite darbuotojams galimybę mokytis konfliktų valdymo ir bendravimo įgūdžių. Šie mokymai gali padėti geriau suprasti konfliktų priežastis, mokytis kompromiso, bendradarbiavimo ir konstruktyvaus ginčo proceso.

geri santykiai darbe

Svarbu suprasti, kad visiškai išvengti konfliktų organizacijoje negalima, tačiau tinkamas valdymas ir prevencija gali padėti jų poveikį sumažinti ir skatinti sveiką darbo aplinką. Academia Dominorum organizuojami mokymai vadovams ir specialistams vyksta interaktyviu būdu – praktinėje dalyje naudojamos Jūsų organizacijos nuasmenintos situacijos, kurių metu dalyviai turi galimybę dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, diskutuoti su kitais dalyviais apie realias situacijas ir dalintis savo patirtimi. Jeigu jūsų organizacijai reikia prieštaravimų, ginčų, nesutarimų, nesusipratimų, aštrių diskusijų temomis komandinių mokymų, pasikalbėkime. Interaktyvių mokymų metu įgytos žinios ir įgūdžiai padės jums kurti sveiką darbo aplinką ir pagerinti bendradarbiavimą organizacijoje.

Vilma Butrimaitė-Mikšionė

Scroll to Top