Privatumo politika

Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra svarbus, todėl atsakingai tuo rūpinamės. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip MB Academia dominorum, juridinio asmens kodas 305653442, buveinės adresas: Danės g. 8-3, LT-06235 Vilnius, Lietuva (toliau – Įmonė/Mes) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate interneto svetainėje www.academiadominorum.eu (toliau –Interneto svetainė), mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose (“Facebook“@Academia Dominorum; “LinkedIn“ @Academia Dominorum), susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ar atvykus į Įmonės buveinę.

Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Mes pateikiame Jums išsamią, skaidrią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje aiškiai nurodytais tikslais, tokia apimtimi ir laikotarpiu, kuris reikalingas šiems tikslams pasiekti. Duomenų nenaudojame jokiais kitais tikslais, kurie būtų nesuderinami su nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Trečiųjų asmenų duomenis galite mums teikti tik tų asmenų sutikimu arba turint kitą teisėtą pagrindą juos perduoti.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?

 Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Užklausų, gautų per Svetainę, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyrose, gyvai ar telefonu administravimo ir komunikacijos su Jumis palaikymo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, socialinių tinklų slapyvardį,  elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, komunikacijos turinį, informaciją apie susijusią įmonę, pareigas, kitus duomenis, kuriuos nurodo besikreipiantis asmuo.

Duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Sutarčių su klientais sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos, mokesčių ar dokumentų archyvavimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, socialinių tinklų slapyvardžius, telefono ryšio numerį, informaciją apie paslaugą (pvz.: paslaugos pavadinimas, data), banko sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, informaciją apie susijusią įmonę, Jūsų pareigas, kitus apskaitai būtinus duomenis. Kai paslaugas perka fizinis asmuo, gali būti tvarkomi gimimo datos duomenys, individualios veiklos pažymėjimo, verslo liudijimo numeris.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir/ar teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Duomenys naudojami visą sutarties vykdymo laikotarpį ir saugomi dar 10 metų pagal teisės aktų reikalavimus. Jei duomenys gaunami, bet sutartis nesudaroma, jie sunaikinami per 2 metus nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Siekiant suteikti mokymų, strateginių sesijų, koučingo, lyderystės mokymų ir kitas susijusias paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę,  amžių, el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, gyvenamąją vietą (adresas), socialinių tinklų slapyvardžius, informaciją apie pasirinktą paslaugą, pareigas bei visą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis, kurią Jūs pateikiate pats ir (arba) mes gauname iš kitų šaltinių.

Prašome Jūsų paslaugų teikimo metu neteikti perteklinių ir ypač jautrių asmens duomenų. Mes tikslingai tokių duomenų nerenkame ir netvarkome.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo arba sutikimo pagrindu.

Šiuo tikslu duomenys naudojami paslaugų teikimo laikotarpiu ir 12 mėn. po jų pabaigos.

Jūsų kliento profilio elektroninėje parduotuvėje sukūrimo ir administravimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, informaciją apie susijusią įmonę, paskyros slaptažodį, pirkimų istoriją. Šie duomenys naudojami patogiam paskyros sukūrimui ir patogiam užsakymų administravimui.

Duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo paskyroje. Jei klientas neaktyvus (nė karto neprisijungia prie paskyros) 3 metus, paskyra pašalinama.

Užsakymo priėmimo, vykdymo ir buhalterinės apskaitos tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, socialinių tinklų slapyvardžius, telefono ryšio numerį, informaciją apie pasirinktas/įsigytas prekes/paslaugas (pvz.: prekių pavadinimas, kiekis), banko sąskaitos duomenis, mokėtojo duomenis, informaciją apie mokėjimą, informaciją apie susijusią įmonę, pareigas, kitus apskaitai būtinus duomenis, informaciją apie prekių/paslaugų grąžinimo/atsisakymo priežastis. Kai paslaugas perka fizinis asmuo, gali būti tvarkomi gimimo datos duomenys, individualios veiklos pažymėjimo, verslo liudijimo numeris.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir/ar teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Duomenys naudojami visą sutarties vykdymo laikotarpį ir saugomi dar 10 metų pagal teisės aktų reikalavimus. Jei duomenys gaunami, bet sutartis nesudaroma, jie sunaikinami per 12 mėnesių nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (pasiūlymų, naujienlaiškių ir reklamų siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims el. paštu) ar papildomų prekių/paslaugų siūlymo tikslu.

Šiuo tikslu tvarkomi duomenys gali apimti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, susijusios įmonės informaciją, pareigas. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz.: kai užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokiu būdu užpildote sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo šiuo tikslu).  Šiuos duomenis naudojame mūsų naujienų, išskirtinių pasiūlymų, akcijų ir kitos informacijos, susijusios mūsų paslaugomis, pateikimui, taip pat siekiant pasiteirauti Jūsų nuomonės.

Jeigu įsigijote mūsų siūlomas prekes/paslaugas ir aiškiai neišreiškėte prieštaravimo dėl papildomų prekių/paslaugų siūlymo, mes teisėto intereso pagrindu, galime siūlyti papildomas susijusias prekes/paslaugas. Šių pasiūlymų galite bet kada atsisakyti gautame pasiūlyme nurodytu būdu.

Duomenys naudojami sutikimo arba teisėtų interesų pagrindu.

Šiuo tikslu duomenis tvarkome 3 metus nuo sutikimo gavimo / mūsų prekių ar paslaugų pirkimo. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais gautame pranešime nurodytu būdu arba parašydami atsisakymą el.p. info@academiadominorum.eu.

Veiklos viešinimo ir reklamos tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, amžių, jūsų nuotrauką, susijusios įmonės informaciją, pareigas, jūsų atsiliepimo apie mus turinį. Duomenys renkami ir naudojami siekiant gauti atsiliepimus apie suteiktą paslaugą arba pasitelkiant asmenis siekiant pristatyti visuomenei mūsų veiklą ir pritraukti naujų klientų.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Asmens duomenys naudojami, kol asmuo atšaukia sutikimą.

Reklaminių akcijų (konkursų, viktorinų) vykdymo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, nuotrauką, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, socialinio tinklo slapyvardžius.

Šiuo tikslu Jūsų duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Duomenys saugomi 2 mėnesius nuo akcijos pabaigos.

Komunikacijos su mums paslaugas teikiančiais subjektais tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti partnerių, paslaugų teikėjų ir (ar) jų atstovų, darbuotojų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ar kitus nurodytus kontaktus, pareigas ir komunikacijos turinį.

Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslais ir saugome iki sutarties su šiais subjektais nutraukimo dienos.

Teisių užtikrinimo ir gynimo tikslu. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikoje, kai tai yra būtina užtikrinti ir/ar ginti teisinius reikalavimus, juos tvarkyti būtina pagal privalomas teisines prievoles ar siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu.

Kam gali būti perduoti Jūsų duomenys?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai, kurjerių tarnyboms, mokėjimų tarpininkams ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Iš tokių paslaugų teikėjų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Duomenis taip pat galime perduoti valstybės institucijoms, kai atskleisti duomenis mus įpareigoja teisės aktai arba turime juos panaudoti, kad apsaugotume gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Mes stengiamės naudotis Lietuvoje ir Europos ekonominėje erdvėje įsisteigusių paslaugų teikėjų paslaugomis, o tais atvejais, kai nurodyti paslaugų teikėjai įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, mes imamės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

Slapukų naudojimas

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo, efektyvumo, saugumo, analitiniais tikslais bei siekiant tikslinio rinkodaros orientavimo, tvarkome slapukų pagalba surenkamus asmens duomenis.

Mūsų Svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės lankytojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų svetainės lankytojų ir gauti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti Jūsų galimybę patogiai naršyti svetainėje. Slapukų surinkta informacija naudojama srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, Jūsų pasirinkimų, saugumo užtikrinimui.

Naudojimosi mūsų Svetaine duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, trukmę, dažnumą.

Būtinųjų slapukų duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu. Kitų slapukų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Svetainėje naudojame šiuos slapukus:

Informuojame, kad Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Instrukciją, kaip tai padaryti, rasite žemiau esančiose nuorodose pagal naršyklės rūšį:

Naršyklė Explorer

Naršyklė Chrome

Naršyklė Firefox

Išsamesnę informacija apie naudojamus slapukus galite rasti puslapyje Slapukų Politika

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines, svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų ar kitų subjektų prekės ir (ar) paslaugos, socialinių tinklų svetaines. Prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jose siūlomomis paslaugomis, būtinai susipažinkite su jų svetainėse pateikiamomis privatumo politikomis.

Socialinių tinklų paskyras (Facebook: @AcademiaDominorum, Linkedin: @Academia Dominorum) mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais. Socialinių tinklų pagalba renkami duomenys saugomi pagal konkretaus socialinio tinklo savininko nustatytas sąlygas. Kviečiame susipažinti su naudojamų socialinių tinklų privatumo politika ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis: Facebook privatumo politika; Linkedin privatumo politika .

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

  • žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Galite pateikti rašytinį prašymą mums, kad suteiktume jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti kaip ir kokie duomenys tvarkomi;
  • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
  • reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis, jei asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
  • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
  • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kur kreiptis dėl informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar dėl teisių pažeidimo?

Jei norite sužinoti ar / ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, arba jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. paštu info@academiadominorum.eu  arba paštu MB „Academia Dominorum“, Danės g. 8-3, LT-06235, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad kilus abejonėms dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti asmens dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

Kaip keičiama privatumo politika?

Mes galime bet kada atnaujinti Privatumo politiką.  Privatumo politika peržiūrima periodiškai ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

MB Academia dominorum
Juridinio asmens kodas 305653442
Buveinės adresas: Danės g. 8-3, LT-06235 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 679 97979
El. paštas: info@academiadominorum.eu

Atnaujinimo data: 2023-01-26

Scroll to Top