Streso valdymas

Kiekvienoje organizacijoje neišvengiamai pasitaiko stresinių bei konfliktinių situacijų. Nesusikalbėjimas su klientui, skirtingi lūkesčiai, užsisenėjusios problemos, tai atneša nemalonias situacijas bei emocijas visoms pusėms. Sesija, skirta įvairaus sudėtingumo konfliktinių situacijų sprendimui bei nemalonių emocijų, susijusių su konfliktu neutralizavimui. Jos metu analizuosime konfliktines situacijas, jų valdymo būdus, diskutuosime ir reflektuosime grupėse, atliksime nestandartines užduotis emocijų valdymui ir efektyviam konfliktinių situacijų sprendimui.

Reakcija į konfliktą

Dalyviai aiškiai suvoks kaip skirtingi žmonės reaguoja į konfliktines situacijas.

Strategijos pasirinkimas

Dalyviai gebės pasirinkti konfliktų valdymo strategiją priklausomai nuo norimo rezultato.

Emocijų valdymas

Dalyviai gebės valdyti savo emocijas konflikto metu, aiškiai žinos kada ir kaip reikia reaguoti.

PROGRAMOJE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:
 • Kas tai ir kodėl tai egzistuoja?
 • Kaip skirtingo charakterio žmonės reaguoja į konfliktus.
 • Užprogramuoti konfliktai, kaip jie kyla?
 • Praktinė užduotis – Kaip žmonės sprendžia konfliktines situacijas?
 • Ko negalima daryti konflikto metu?
 • Konfliktų sprendimo strategijos.
 • Konfliktų sprendimas pagal žmogaus charakterį.
 • Praktinė simuliacija – Konflikto strategijos pasirinkimas.
 • Emocijų įtaka konflikto sprendimui.
 • Praktinė simuliacija – Emocijos konflikto metu ir kaip jas suvaldyti?
 • Konflikto sprendimo eiga.
 • Kaip apsisaugoti kai konfliktas tampa manipuliacijos mumis priemone.
 • Praktinė simuliacija – Konflikto sprendimas
Scroll to Top