Situacinis vadovavimas

Priėmėme naują darbuotoją ar esamam darbuotojui delegavome naują atsakomybę, skyrėme naują užduotį, palinkėjome sėkmės imantis veiksmų ir džiaugiamės rezultatu. Ar tai ne idealu? Tačiau realybėje dažnai rezultatas būna ne tik, kad ne toks kokio tikėjomės, o dar ir blogesnis. Ir tai priklauso nuo to, kaip deleguojame užduotis priklausomai nuo darbuotojo brandos lygmens. Šioje sesijoje nagrinėsime ryšį tarp darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos. Analizuosime kokie požymiai liudija kiekvieną brandos etapą ir kaip pasirinkti tinkamus užduočių delegavimo, lyderystės ir kontrolės mechanizmus, kad užtikrinti ne tik pasiektus rezultatus, tačiau ir nuoseklų darbuotojo ugdymo procesą.

Brandos įvertinimas

Po sesijos dalyviai gebės tiksliai įvertinti savo darbuotojų brandą pagal jų kompetencijos ir motyvacijos lygius.

Pasiekti rezultatai

Po sesijos dalyviai gebės pasirinkti tinkamus veiksmus darbuotojų rezultatų pasiekimui.

Realios situacijos

Šiose sesijose dalyviai dirbs su realiu, savo darbuotojų brandos įvertinimu, lyderystės pasirinkimu ir veiksmų planais.

PROGRAMOJE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:
 • Efektyvus ir sėkmingas vadovavimas.
 • Vadovavimo klaidos, trukdančios darbuotojų tikslų siekimui.
 • Kaip iššūkius pritaikyti turimai patirčiai darbe.
 • Keturios kompetencijos ugdymo stadijos ir kaip jomis pasinaudoti.
 • Kaip įvertinti darbuotojo produktyvumą.
 • Esminiai darbuotojo brandos elementai.
 • Kaip nustatyti darbuotojo brandą.
 • Rezultatų prognozė vertinant darbuotojo brandą ir motyvaciją.
 • Lyderystė pagal darbuotojo brandos etapus.
 • Užduočių delegavimas pagal brandą.
 • Veiklos kontrolė ir darbuotojų branda. Kaip tai subalansuoti?
 • Psichologiniai situacinės lyderystės aspektai.

 

Scroll to Top