Savimotyvacija

Viena svarbiausių ir tuo pačiu dažnai linksniuojamų temų kuomet siekiame tikslų – vidinė motyvacija ir jos paskatinimas. Neretai būtent motyvacijos trūkumu įvardiname priežastį, neleidusią mums įgyvendinti ambicijų, pasiekti tikslų ar svajonių. Charakterio įvairiapusiškumas, biologinės paskatinimo sistemos, neprasmingi tikslai, sumaišyti poreikiai ar nesavalaikiai veiksmai, tai tik keletas elementų, kurie tampriai susaigstyti su vidine motyvacija. Šioje sesijoje nagrinėsime vidinės motyvacijos subtilybes, analizuosime būdus ir metodus kaip galime paskatinti tiek vidinę, tiek išorinę motyvaciją prasmingų tikslų ar svajonių įgyvendinimui.

Aiškūs metodai

Po sesijos dalyviai gebės pristaikyti konkrečius metodus motyvacijos paskatinimui.

Realios situacijos

Sesijoje dalyviai nuosekliai dirbs su pačių iškeltais tikslais ar svajonėmis.

Veiksmų planai

Paragrafas

PROGRAMOJE APTARIAMOS ŠIOS TEMOS:
  • Kas yra motyvacija ir kokios jos sudedamosios dalys?
  • Vidiniai ir išoriniai skatuliai
  • Tėkmės būsena ir jos svarba
  • Žmogaus poreikiai ir savęs motyvavimas
  • Motyvacijos didinimas pasitelkiant požiūrį
  • Motyvacijos didinimas tuomet, kai aplink chaosas
  • Savęs paskatinimas pasitelkiant lūkesčius
  • Savęs paskatinimas pasitelkiant išorines priemones
  • Atsakomybės „(ne)nusimetimas“
  • Prasmės paieškos
Scroll to Top