Psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimo tyrimas organizacijoje

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnyje numatyta- “Kiekvienas darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį“.

Realizuodami savo profesinį potencialą, ne vienerius metus praleidžiame darbinėje aplinkoje, kurioje įsitraukiame į gyvenimą ne tik kaip specialistai, tačiau ir kaip žmonės. Toli gražu ne visuomet pavyksta atsiriboti nuo darbe vyraujančių aplinkybių, ypač jei jos veikia mus ilgą laiką. Kaip bebūtų gaila, dažnoje organizacijoje galime pastebėti mobingo reiškinius, kurie neigiamai veikia mūsų psichologinę ir emocinę sveikatą.

TYRIMAS

Tyrimas skirtas tirti keletą prielaidų:
1. Kaip dažnai ir su kokiais emocinio, psichologinio smurto veiksmais susiduria organizacijos darbuotojai?
2. Kuriose iš išvardintų sričių yra spragos, leidžiančios egzistuoti emocinės sveikatos „ligoms“ organizacijoje:

 • komandinio darbo bruožai,
 • saugumo ir apibrėžtumo pojūtis,
 • kūrybingumą skatinantys reiškiniai,
 • vertybės bei tradicijos,
 • atėjimo bei išėjimo iš darbo aplinkybės,
 • vadovavimo bei kontrolės reiškiniai,
 • bendravimo tarp kolegų reiškiniai,
 • atvirumo reiškiniai,
 • neformalių grupuočių reiškiniai,
 • konfliktų reiškiniai,
 • diskriminacijos dėl lyties reiškiniai,
 • diskriminacijos dėl amžiaus reiškiniai,
 • psichologinio ir emocinio smurto reiškiniai.

*Tyrimas yra moksliškai validus, visos kategorijos ir jų indikatoriai susisteminti remiantis moksline literatūra.

Scroll to Top