Mikroklimato tyrimas

Tam, kad organizacijos darbuotojai pasiektų keliamus tikslus jie turi turėti arba susiformuoti specifines asmenines savybes. Tas, kurios padėtų įgauti ir realizuoti profesinę patirtį, didintų atsparumą negatyviam aplinkos poveikiui. Nuo to kaip sudėlioti organizacijos sisteminiai bei minkštieji sprendimai priklauso ne tik darbuotojų produktyvumas, efektyvumas, bet ir organizacijos tikslų įgyvendinimas. Organizacijos mikroklimato diagnostika – tai mikroklimato tyrimas, aprėpiantis organizacijos mikroklimato vertinimą bei rekomendacijų produktyvumui ir efektyvumui sudarymą.

TYRIMO NAUDA
 • Informacija vadovams, darbuotojams. Organizacijai bei jos vadovams perduodama informacija su visomis
  tyrimo sritimis bei rekomendacijomis.
 • Aukščiausias produktyvumas ir efektyvumas. Atsižvelgiant į tyrimo duomenis bei tobulinant organizacijos
  sprendimus užtikrinamas aukščiausias darbuotojų produktyvumas, efektyvumas, didinamos pajamos ir
  mažinamos sąnaudos.
 • Aiškumas formuojant personalo strategiją. Tyrimo išvados naudingos formuojant personalo strategiją ir
  sprendimus, kurie mažina darbuotojų kaitą, didina darbuotojų motyvaciją, įsitraukimą, asmeninę atsakomybę,
  gerina vidinę komunikaciją ir kompleksinių problemų sprendimą.
 • Efektyvus vadovavimas ir valdymas. Organizacijos vadovams tyrimo išvados naudingos pasirenkant,
  vadovavimo įrankius, darbuotojų ugdymo ir motyvavimo būdus, užduočių delegavimo ar rezultatų kontrolės
  principus.

Tyrime naudojama žmogaus psichometrinio portreto nustatymo bei mikroklimato tyrimo metodikos. Tyrimas pritaikomas prie kliento veiklos srities, komandų sudėties, problematikos ir lūkesčių. Rekomenduojamos sritys:

GALIMOS TYRIMO SRITYS (DERINAMOS IŠ ANKSTO):
 • Vadovavimas ir vadovavimo aplinka.
 • Darbingumą skatinantys ir trikdantys veiksniai.
 • Inovacijas ir kūrybingumą skatinantys veiksniai.
 • Darbuotojų skatinimas ir motyvaciniai veiksniai.
 • Konfliktų aplinka.
 • Saugumo ir apibrėžtumo jausmas.
 • Komunikacija tarp padalinių ir padalinių ribose.
 • Darbuotojų gerovė (gyvenimo, darbo, psichologinė gerovė).
 • Žmogiškieji santykiai (autonomija, integracija, įsitraukimas, parama, kompetencijos ugdymas).
 • Vidiniai procesai (formalios procedūros, tradicijos).
 • Atviros sistemos (inovacijos ir lankstumas, orientacija į rinką, refleksyvumas).
 • Racionalūs tikslai (tikslų aiškumas, efektyvumas, pastangos, grįžtamasis ryšys, kokybė).

Galutinės tyrimo sritys atsižvelgiant į kliento veiklos sritį, vyraujančią problematiką, tikslus ir lūkesčius derinamos su klientu tikslinamųjų susitikimų metu.

Scroll to Top