Mentorystė karjeros mentorius

Mentorystė | Sesijos individualiam įgūdžių lavinimui

Mentorystė – tai procesas, kai patyręs karjeros mentorius (žmogus, turintis daug žinių ir patirties tam tikroje srityje) padeda mokytis naujų įgūdžių, tobulėti ir pasiekti užsibrėžtų tikslų ne tik versle, bet ir asmeniniame gyvenime. Kadangi mentorius dažnai turi gilesnį žinių suvokimą bei platesnį patirties spektrą, jo tikslas yra ne tik motyvuoti ir teikti praktinę paramą, bet ir padėti atsiskleisti stipriosioms specialisto pusėms bei turimam potencialui. Mentorystės sesijos individualiam įgūdžių lavinimui – mokymų programa, skirta visiems verslo atstovams ir specialistams, siekiantiems gilesnio verslo procesų suvokimo, darbuotojų motyvavimo, asmenybės tobulėjimo paslapčių ir, žinoma, karjeros aukštumų.

Rezultatas

Išmoksite tinkamai kelti tikslus ir kryptingai judėti karjeros kelyje.

Pritaikymas

Išmoksite gerosios vadovavimo patirties ir tinkamo darbuotojų motyvavimo.

Žinios

Turėsite gilesnį verslo žinių suvokimą ir platesnį patirties spektrą.

Kodėl karjeros mentorius toks svarbus versle?

Karjeros mentorius, tai žmogus, kuris padės atsakyti į tam tikrus vadovams ir specialistams kylančius klausimus dėl komandos valdymo, gebėjimo suprasti darbuotojų elgesį bei emocijas ir, svarbiausia, priimti sprendimus dėl verslo sėkmės ir asmeninio tobulėjimo. Vadovai, turintys išvystytus personalo vadybos gebėjimus gali greičiau integruotis į darbo procesus, komandinį darbą ir bendradarbiavimą su kitais skyriais, adaptuotis prie socialinės aplinkos, nuosekliai ir konstruktyviai pasiekti jiems keliamus lūkesčius ir tikslus. Kadangi šie gebėjimai neatsiejami nuo savarankiško sprendimų priėmimo, planavimo ir strateginio veikimo, savalaikio problemų sprendimo, sklandaus užduočių atlikimo ypač svarbu, kad vadovų ugdymo procesas kartu su karjeros mentoriumi būtų ne tik tvarus, tačiau ir efektyvus.

MENTORYSTĖS SESIJOS APIMA ŠIAS SRITIS:
 • Personalo vadyba
 • Komandos veiklos organizavimas ir kontrolė
 • Vadovavimo kompetencijos ugdymas
 • Komandos veiklos organizavimas ir kontrolė
 • Komandos veiklos procesų sudarymas ir tobulinimas
 • Veiklos strategijos nustatymas ir įgyvendinimas
INDIVIDUALIŲ SESIJŲ UŽDAVINIAI
 • Padedame rasti problemas
 • Suteikiame teorines žinias, praktines rekomendacijas
 • Padedame įžvelgti priežastis ir sprendimus,
 • Padedame nustatyti veiksmų planus ir uždavinius
 • Kontroliuojame sutarimus ir veiksmų įgyvendinimą
 • Dokumentuojame sesijas ir pateikiame įžvalgas vadovybei
Scroll to Top