Mentorystės sesijos individualiam įgūdžių lavinimui

Vadovai, turintys išvystytus personalo vadybos gebėjimus gali greičiau integruotis į darbo procesus, komandinį darbą ir bendradarbiavimą su kitais skyriais, adaptuotis prie socialinės aplinkos, nuosekliai ir konstruktyviai pasiekti jiems keliamus lūkesčius ir tikslus. Kadangi šie gebėjimai neatsiejami nuo savarankiško sprendimų priėmimo, planavimo ir strateginio veikimo, savalaikio problemų sprendimo, sklandaus užduočių atlikimo ypač svarbu, kad vadovų ugdymo procesas būtų ne tik tvarus, tačiau ir efektyvus. Vienas pagrindinių mokymo proceso tikslų – išmokimas. Tam, kad šis uždavinys būtų įgyvendintas reikia atkreipti dėmesį į be galo daug mokymo planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo uždavinių, nepamirštant ir komandos narių įgūdžių. Tai reiškia, kad organizacijos, norėdamos ugdyti vadovų ir darbuotojų gebėjimus turėtų nuolatos investuoti į skirtingų ugdymo formų ir turinio paslaugas. Taip užtikrinant jų prieinamumą, įvairovę ir vertę. Naudodami savo sukauptą patirtį tai galime pasiūlyti.

Rezultatas

Klientui suteikiamas objektyvus ir pamatuojamas rezultatas taupant kliento laiką ir pinigus.

Lankstumas

Paslaugos teikiamos derinant lankstumą, greitį, kompetenciją ir patikimumą.

Prieinamumas

Paslaugos yra prieinamesnės ir pigesnės užtikrinant formą ir turinį rezultatui pasiekti.

SESIJOS APIMA ŠIAS SRITIS:
 • Personalo vadyba
 • Komandos veiklos organizavimas ir kontrolė
 • Vadovavimo kompetencijos ugdymas
 • Komandos veiklos organizavimas ir kontrolė
 • Komandos veiklos procesų sudarymas ir tobulinimas
 • Veiklos strategijos nustatymas ir įgyvendinimas
INDIVIDUALIŲ SESIJŲ UŽDAVINIAI
 • Padedame rasti problemas
 • Suteikiame teorines žinias, praktines rekomendacijas
 • Padedame įžvelgti priežastis ir sprendimus,
 • Padedame nustatyti veiksmų planus ir uždavinius
 • Kontroliuojame sutarimus ir veiksmų įgyvendinimą
 • Dokumentuojame sesijas ir pateikiame įžvalgas vadovybei
ETAPAI
KOMPETENCIJOS UGDYMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ IŠGRYNINIMAS

TIKSLAI. Susipažinti su dalyvių, išgryninti esamas vadovavimo kompetencijas, komandos situaciją, nustatyti ugdymo kryptis, tikslus ir uždavinius.

INDIVIDUALI ĮGŪDŽIŲ UGDYMO SESIJA

TIKSLAI. Suteikti teorines žinias, praktines rekomendacijas, aptarti „namų darbų“ užduotis, kilusius klausimus, problemas, nustatyti sprendimus ir jų pritaikymą kasdieninėje praktikoje.

ĮGŪDŽIŲ UGDYMO SESIJOS DOKUMENTAVIMAS

TIKSLAI. Dokumentuoti individualias įgūdžių ugdymo sesijas, nustatant sutartas užduotis, jų atlikimo terminus, įgyvendinimo faktą. Suteikti darbdaviui įžvalgas ar rekomendacijas, susijusias su įgūdžių ugdymu.

INDIVIDUALI UŽDUOTIS

TIKSLAI. Panaudoti individualios įgūdžių ugdymo sesijos medžiagą praktikoje, aptarti ir analizuoti užduočių įgyvendinimą, esamus iššūkius, galimus sprendimus.

Scroll to Top