Andrius Janiukštis

„Academia Dominorum“ bendraturtis, lektorius, moderatorius. Organizacijų vadybos magistras, turintis ilgametę praktinio vadovavimo patirtį dirbant įvairiuose vadovavimo lygmenyse, Lietuvoje bei tarptautiniu mastu. Daugiau nei 7 metus, Andrius dirba lektoriumi su vadovais bei jų komandomis vadovavimo, personalo valdymo ir kitomis vadybinėmis temomis. Taip pat, moderuoja organizacijų strategines sesijas bei konsultuoja organizacijas vadybos klausimais. Šalia to, užsiima moksline veikla, tiria organizacijų mikroklimatą, darbuotojų gerovę, psichosocialinę riziką, smurto darbo aplinkoje reiškinius bei rengia mokslines publikacijas. Andrius geba sukurti sąlygas, kad dalyviai galėtų saugiai jaustis mokymų metu – komunikuoti, užduoti klausimus, diskutuoti, ir tuo pačiu prisitaiko prie mokymų auditorijos.

Mokymų sritys
  • Organizacijų vadyba
  • Vadovavimas, valdymas
  • Komandinis darbas, bendradarbiavimas
  • Organizacijų tyrimai
  • Lyderystė
  • Emocinių kompetencijų ugdymas
  • Personalo vadyba
  • Procesų formavimas ir optimizavimas
Kontaktai

Tel. nr.: +370 (679) 97979
El. p.: andrius.janiukstis@academiadominorum.eu

Scroll to Top