Vadovų akademija

Seminaro data: Pagal kliento poreikį
Kaina vienam dalyviui -
Pagal kliento poreikį
Kaina -

Pagrindinė vadovo užduotis, aukščiausi rezultatai darbuotojų rankomis, kuri  neretai vadovams vietoje pasitenkinimo atneša daugybę iššūkių. Kaip atsirinkti tinkamus darbuotojus? Ką daryti, kad darbuotojai pasiektų rezultatų? Kaip deleguoti užduotis, o ne daryti pačiam? Kaip nustoti kontroliuoti kiekvieną veiksmą? Kaip motyvuoti savo darbuotojus? Tai tik keletas iššūkių, su kuriais susiduria vidurinės grandies vadovai.

Pasitikėjimas savimi kaip vadovu

Vadovas gebės identifikuoti save kaip savimi pasitikintį ir pagarbos vertą vadovą

Darbų delegavimas

Vadovas mokės deleguoti užduotis ir ugdyti darbuotojus susidoroti su jomis

Aukščiausi rezultatai

Vadovas gebės tinkamai komunikuoti, formuoti tikslus, kontroliuoti jų vykdymą

Sumažėjusi darbuotojų kaita

Vadovas gebės tinkamai motyvuoti darbuotojus ir kurti produktyvią darbo aplinką

Geresnė vidinė komunikacija

Vadovas gebės formuoti bendradarbiavimą tarpusavyje ir tinkamą komunikaciją

Išaugusi vadovo motyvacija

Išaugs savodo savigarbos ir paripažinimo jausmas, motyvacija realizuoti įgytas kompetencijas

VADOVŲ AKADEMIJOS TEMOS IR UGDOMOS KOMPETENCIJOS

 

DALYVIŲ ASMENYBINIO PORTRETO NUSTATYMAS

Po asmenybinio portreto nustatymo dalyviai ir organizacija gaus informaciją su dalyvių asmeninių savybių vertinimu. Informacija aprėpia savybes susijusias su darbo procesu, reakcija į aplinkos faktorius, bendravimu ir bendradarbiavimu. Kiekvienam dalyviui tai asmeninių savybių žemėlapis su nuorodomis kaip ugdyti savo charakterį. O organizacijai, tai informacija padedanti organizuoti strategiją tokiu būdu, kad užtikrinti aukščiausią darbuotojų produktyvumą ir efektyvumą.

EFEKTYVAUS VADOVAVIMO IR LYDERYSTĖS PRINCIPAI

Po sesijos vadovai suvoks kas yra vadovavimas ir gebės išskirti svarbiausius veiksnius, kurie nulemia optimalų vadovavimo ir lyderystės stilių. Supras ką daryti jei iš kolegos tapai vadovu, kaip įtvirtinti savo autoritetą, nubrėžti ribas ir jas išlaikyti, pelnyti darbuotojų ir kolegų pagarbą. Gebės pasirinkti tinkamą vadovavimo ir komunikacijos stilių, kas užtikrins ne tik sėkmingą vadovavimą, tačiau ir sklandų komandinį darbą.

SITUACINĖ LYDERYSTĖ

Po sesijos vadovai suvoks kuo skiriasi naujoko produktyvumas ir efektyvumas nuo seniai dirbančio darbuotojo. Kiek laiko reikia investuoti darbuotojo įgūdžiams ugdyti. Kaip pasirinkti darbo su darbuotojais metodiką atsižvelgiant į jų motyvacijos ir kompetencijos santykį. Po šios sesijos vadovai taps savimi pasitikinčiais mentoriais.

VEIKLOS KONTROLĖS POKALBIS                                       

Po šios sesijos vadovai supras kuo skiriasi komandos vadovas ir komandos administratorius. Kiek laiko reikia investuoti į darbuotojų veiklos kontrolę, kad rezultatai taptų pasiekiami. Gebės vesti individualius pokalbius, ugdyti, skatinti siekti aukščiausių rezultatų. Tinkamai įvertinti objektyvius ir subjektyvius darbuotojų rezultatus, suteikti grįžtamąjį ryšį ir kontroliuoti vykdymą, kad komandos rezultatai visuomet būtų didesni nei reikalaujama.

TIKSLŲ FORMAVIMAS IR DELEGAVIMAS                         

Po sesijos vadovai aiškiai suvoks kaip organizacijos tikslus suformuoti tokiu būdu, kad jie būdų pasiekiami pasitelkiant savo komandą. Vadovai sužinos kuo skiriasi tikslas nuo rodiklio, strategija nuo vykdymo, kaip įvertinti darbuotojų pajėgumą, kad tikslai būtų paskirstyti optimaliai. Taip pat, supras kaip kontroliuoti rezultatų vykdymą taip, kad būtų galima ne tik sekti istoriją, o ir prognozuoti ateities rezultatus.

KOMANDOS EMOCINIS INTELEKTAS                              

Po sesijos vadovai suvoks ne tik, kad žmonės yra skirtingi, o ir kuo skirtingi. Gebės tiksliai įvardinti darbuotojų asmenines savybes, būdingą elgesį, kaip darbuotojai linkę elgtis priklausomai nuo aplinkybių. Suvoks, kas motyvuoja ir ko tikisi dirbdamas komandoje. Vadovai gebės rasti priėjimą prie kiekvieno komandos nario ir paskatinti jų produktyvumą bei  efektyvumą.

TALENTINGŲ DARBUOTOJŲ PRITRAUKIMAS        

Po šios sesijos vadovai aiškiai žinos kaip organizuoti atrankos procesą, kad prisitraukti kandidatų, kaip paruošti darbo pasiūlymus. Vadovai mokės vesti atrankos pokalbį tokiu būdu, kad patikrinti ne tik kandidato profesinę patirtį, tačiau ir asmenines savybes, vertybes, kurios svarbios kolektyvui, ar įmonei. Taip pat aiškiai suvoks kiek laiko reikės investuoti į darbuotoją kol jis atneš norimus rezultatus.

NEFINANSINĖ DARBUOTOJŲ MOTYVACIJA                       

Po šios sesijos vadovai aiškiai suvoks kas yra ir kas nėra motyvacija, kas motyvuoja skirtingo charakterio žmones, bei kaip paskatinti vidinę motyvaciją. Kaip sukurti savo komandos motyvavimo strategiją. Vadovai išmoks pasirinkti tuos motyvavimo būdus, kurie pasiekiami būtent vadovo rankomis, taip pat išmoks triukų staigiems ir dideliems darbuotojų rezultatų šuoliams sukurti.

STRESO IR KONFLIKTŲ VALDYMAS                                    

Po šios sesijos vadovai patirs streso konflikto metu simuliaciją, kuri atskleis, kaip skirtingo charakterio žmonės reaguoja į stresines ir konfliktines situacijas. Išanalizavę konfliktų valdymo strategijas gebės pasirinkti pačius tinkamiausius sprendimo būdus. Gebės valdyti savo emocijas,  įtakoti konfliktuojančias puses sprendžiant konfliktus su klientais, partneriais, darbuotojais, užbėgant įvykiams už akių.

LAIKO PLANAVIMAS IR PRIORITETŲ NUSTATYMAS

Po šios sesijos vadovai gebės atlikti savo laiko auditą, kuris leis objektyviai įvertinti laiko švaistymą ir galimybes. Ugdys svarbiausius laiko planavimo ir prioritetų nustatymo įgūdžius, kurie leis padidinti asmeninį produktyvumą bei efektyvumą. Iš sesijos išsineš daugybę lengvai pritaikomų laiko planavimo įrankių kuriuos galės panaudoti kasdieniniam darbe.

INDIVIDUALI IR GRUPINĖ KONSULTACIJA                               

Po individualios sesijos vadovai turės aiškų suvokimą mokymų sesijoje nagrinėjamos medžiagos tema. Bus aptarę ir išsprendę individualias problemas, ar kylančius iššūkius. Turės asmeninį veiksmų vykdymo planą bei praktines užduotis su terminais tolimesniam įgūdžių ugdymui. Kiekviena sesija paskatins asmeninę atsakomybę ir motyvaciją naudoti sesijose aptartą medžiagą darbo vietoje.

 

KODĖL MES?

Puikiai suvokdami mokymų rinkoje esančius pasirinkimus, savo patirtį sutelkiame mokymo proceso rezultatų pasiekimui ir organizacijos lūkesčių išpildymui. Organizuodami sesijas bei tęstines programas ne tik apjungiame teorines ir praktines žinias, tačiau pritaikome jas prie dalyvių emocinio intelekto ir charakterio subtilybių. Taip užtikriname didžiausią naudą įgūdžių ugdymo procese. Gebame su dalyvių grupe dirbti tokiu būdu, kuris atitiktų organizacijos lūkesčius, žinutę, ar požiūrį, kurį norima suformuoti, misiją ar vertybes,  kurias norima paskatinti:

  • Individualus programos derinimas. Programos struktūra, temos, metodika, praktiniai pavyzdžiai bei užduotys derinamos su klientu susitikimų metu. Atsižvelgiama į kliento veiklos sritį, problematiką, dalyvių įgūdžius organizacijos lūkesčius.
  • Nestandartinės mokymų sesijos. Kiekviena sesija turi mokymų sesiją, kurioje gilinami mokymų medžiagos įgūdžiai; užduotis darbo vietoje, kurios padeda panaudoti naujus įgūdžius; individualią arba grupinę sesiją, skirtą gilesniam įgūdžių tobulinimui.
  • Mokymo sesijų struktūra. Mokymosi metodai grįsti TPP principais. T – teorija, P – patirtis, P – praktika bei suaugusiųjų ugdymo (andragogikos) principais. Tai leidžia užtikrinti kiekvieno mokymų modulio efektyvumą bei geriausią žinių ir įgūdžių įsisavinimą.
  • Tarpinės užduotys. Kiekvienas dalyvis po mokymų sesijos išsineša objektyvią užduotį, kurie reikia atlikti kasdieninėje veikloje. Užduotys aptariamos sekančios sesijos ar individualių pokalbių metu pasidalinant patirtimi, išsprendžiant sudėtingas situacijas, suteikiant grįžtamąjį ryšį.
  • Individualios ir grupinės sesijos. Individualių bei grupinių sesijų metu gilinama sesijų medžiagą, atsakoma į klausimus, išsprendžiamos individualios problemos, aptariamos individualios užduotys, fiksuojami sutarimai. Tai leidžia užtikrinti tvarų įgūdžių ugdymą bei geriausią mokymo proceso rezultatą.
  • Įžvalgos ir rekomendacijos organizacijai. Po programos organizacija gauna visą, su programa susijusią informaciją, įžvalgas bei rekomendacijas tolimesniam darbui, sisteminių bei minkštųjų (angl. soft) sprendimų tobulinimui.
  • Kartotinės sesijos. Po mokymų programų su klientu organizuojami kartotiniai susitikimai ir priklausomai nuo poreikio organizuojamos kartotinės sesijos, individualių ar grupinių sesijų, rekomendacijų ar konsultacijų sprendimai.

Turite poreikį?

Pirma konsultacija ir puodeliu kavos vaišiname mes

Susisiekite su mumis
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.