Strateginės sesijos (ne)komanda | IX dalis

Kas yra vadovų komanda ir kiek ji yra svarbi strategijos kūrime?

Vadovus, kaip ir bet kurią kitą komandą, galima apibūdinti kaip žmones, kurie turi bendrą paskirtį ir vienas kitą papildančius gebėjimus. Tai žmonės, kurie turi ir panašumus ir skirtumus, kai jų panašumai jiems leidžia būti kartu, o skirtumai tą buvimą daro prasmingu.

Vadovų komanda yra be galo svarbi strateginėje sesijoje. Aš netgi sakyčiau, kad laikas, kurį praleidžiame sesijoje ir problemos, kurios kyla mums siekiant bendrų sutarimų yra tiesiogiai susijusios su tuo kiek komandiškumo demonstruoja žmonės, kurie sėdi prie vieno stalo. Kitaip tariant, bandau pasakyti, kad kuo geresnė komanda ir komandiniai procesai toje bendruomenėje su kuria mes strateguojame, tuo mažiau problemų kyla mums diskutuojant ir tuo mažiau laiko mes užtrunkame siekdami bendrų sprendimų.

Andrius Janiukštis (2)

Praeituose mūsų įrašuose diskutavome apie tai, kad strateginėse sesijose būna visko – ir įtampos, ir konfliktinių situacijų, ir moderatorius turi daugybę reikalavimų, kurių privalo laikytis tam, kad strateginės sesijos rezultatas būtų pasiektas. Taip pat kalbėjome, kad prieš sesiją, dažnai domiuosi kokie žmonės susirinks, kaip jiems priimtina dirbti, kaip prisitaikyti prie auditorijos, kaip pritaikyti strateginės sesijos instrumentus. Tad šiuo požiūriu, su strategais, kurie yra puiki komanda yra labai lengva dirbti. Kyla labai mažai nesutarimų dėl įrašų, prioritetų nustatymo, net gi nereikia matuoti ar derinti prioritetų pasitelkiant duomenis, nes mums pavyksta susitarti dėl šių dalykų lengvai ir paprastai.

Kita vertus, geros komandos dažniausiai žino vieni kitų problematiką ir veiklą. Tarp jų mažai konkurencijos, matavimosi statusais, kuris už kurį gudresnis, tad ir rezultatas gaunasi geresnis, vieningesnis ir kokybiškesnis. Na ir man, kaip moderatoriui yra labai paprasta dirbti, kai didžiąją laiko dalį galima skirti kokybiškam rezultatui pasiekti, o ne problemoms spręsti. Taip rezultatas pasiekiamas daug paprasčiau.

Ar skiriasi kuo nors formali komanda ir reali?

Šioje vietoje svarbu pasakyti tai, kad jei surinksime žmonių grupę ir susodinsime prie vieno stalo reikėtų atsargiai naudoti sąvoką komanda. Nes visgi komandą apibrėžia keletas svarbių veiksnių. Keletą jų paminėsiu.

Konkuravimas tarpusavyje

Kiek žmonės yra linkę konkuruoti tarpusavyje dėl statuso. Vienose sesijose mes susiduriame su tuo, kad žmonės aiškinasi ne strateginius klausimus, tačiau įrodinėja vieni kitiems savo pranašumą ar tiesesnę tiesą. Vienos komandos linkusios daug dėmesio skirti tam, kurio idėja yra svarbesnė, o kitoms sekasi puikiai suderinti pozicijas tarpusavyje.

Konfliktai

Vienose komandose išties konfliktai gali užimti didžiąją dalį laiko ir kaip kalbėjome viename iš mūsų pokalbių, moderatoriui tenka dėti dideles pastangas, kad padėti dalyviams išsiaiškinti santykius ir prieiti bendrų sprendimų. O kitos komandos gali net ir jautriais klausimais pasikalbėti nekonfliktuojant. Tai, kaip greitai pavyksta prieiti prie bendrų sprendimų. Kai kurios komandos labai, labai ilgai užtrunka kol išgrynina vieną ar kitą įrašą. Ir tai byloja, kad komandos nariai nėra išmokę spręsti klausimus komandos viduje. O tam reikia laiko, ir brandžios komandos vienas požymių yra tas, kad nariai su laiku išmoksta, kaip sutarti tarpusavyje vienu ar kitu klausimu.

Pasitikėjimas

Gebėjimas įvardinti problemas, nesklandumus, silpnybes, kliūtis, kurios egzistuoja ne tik organizacijoje, o ir mano vadovaujamame skyriuje. Ši dalis būna pati skaudžiausia, kada siekiame išgryninti organizacijos silpnybes ir pasimato kiek dalyviai jautrūs vieni kitiems išsakyti skaudulius.

Atskaitomybė

Kai bet kuris komandos narys gali kelti klausimą dėl kito nario veiksmų, kurie gali pakenkti visai komandai. Sesijose taip jau nutinka, kad kartais būna narių, kurie prieštarauja bendrai krypčiai, kurie tarsi užkrečia visus neigiamu nusiteikimu ir nesubrendusiose komandose šių narių drausminimui atsakomybė tenka moderatoriui. Kai tuo tarpu brandžiose komandose nariai patys nukenksmina kolegas, kurių veiksmai gali pakenkti strateginės sesijos rezultatui.

Dėmesys rezultatui

Tai reiškia konkretų pamatavimą kuria kryptimi mes judame ir iš ko suprantame, pajudėjome ar ne. Nebrandžiose komandose yra sunku kalbėti apie rodiklius, nes komandos nariams nėra įprasta matuoti veiksmų ir jų rezultatų. Kai tuo tarpu brandžios komandos labai lengvai gali nusistatyti rodiklius dėl to, kad jiems tai yra įprasta.

Strateginės sesijos (ne)komanda

Kiek vadovų komanda turi įtakos strategijos įgyvendinimui?

Visi šie aptarti reiškiniai turi įtakos ir strategijos įgyvendinimui. Na strategijos įgyvendinimas nėra paprastas, tam dažnai prireikia projekto ar iniciatyvų komandų. Tai reiškia, kad sesijos dalyviai susiformuoja į komandas dirbti su vienu ar kitu strategijos projektu. Tad, kiek jie tarpusavyje yra komanda, turės reikšmės ir darbui tose projektinėse grupėse. Strategijos įgyvendinimas yra lygiai tokia pati veikla kaip ir bet kuri kita veikla organizacijoje. Jei mes tikime tuo, kad bet kuris vadovas turi suformuoti komandą, kuri yra pajėgi vykdyti jo skyriaus veiklą, taip ir šioje vietoje, vadovų komanda svarbi strategijos įgyvendinimui.

Sakyčiau, kad strateginėje sesijoje mes matome jau tik komandos rezultatą. Tad jei vadovų komanda nėra komanda dar iki strateginės sesijos, joje jie komanda staiga tikrai netaps.

Auditorijoje kartais sulaukiu klausimo kaip reikėtų žiūrėti į komandą vertikaliai ar horizontaliai. Ar siekti, kad vadovai burtų komandą kartu su savo kolektyvais, ar patys taip pat būtų komanda horizontaliame lygmenyje. Tad aš sakyčiau, kad svarbu ir tai, ir tai. Sėkmingam organizacijos veiklos įgyvendinimu, o šiuo atveju ir strategijos nustatymui, ar jos įgyvendinimui visgi svarbu ne tik vertikalios komandos, kai vadovai su savo darbuotojais formuoja komandas, tačiau ir pačių vadovų komanda.

Ir subręsti kaip komandai reikia laiko, ir tai nėra „susipažinimo renginys“, kada kelių dienų sąskrydis leidžia mums formuoti socialinius santykius. Tai yra ir gebėjimas spręsti klausimus, kartu ir mokymasis konfliktuoti konstruktyvia forma, ir periodiniai susirinkimai, kuriuose kalbame apie sėkmes ir nesėkmes, ir tų pačių sėkmių ir nesėkmių analizė. Vienas kito produktyvumo efektyvumo ir vieningų standartų laikymasis ir daugybė komandos formavimo veiksmų, kurie turi būti daromi nuolatos, kad komandos nariai išmoktų būti kartu ir tą laiką paversti vaisingu visiems komandos nariams.

Andrius

Ieškote strateginės sesijos moderatoriaus? Pasikalbėkime!

Scroll to Top